Byggemodning

Grundene sælges byggemodnet med forsyningsledninger til vand og el.

Derudover inkluderer prisen:

  • et investeringsbidrag i henhold til elselskabets leveringsbestemmelser

  • et tilslutningsbidrag til det offentlige kloaksystem inklusive 2 stikledninger (separatsystem) ført frem til grundens skel

  • et kloakstik, der placeres på den laveste del af grunden. 

 

 

 

Dette er ikke inkluderet i prisen

  • Fjernvarme. Grundene forsynes med fjernvarme. Prisen herfor udregnes efter, hvor man placerer huset samt, hvor mange m2 man bygger. Få flere oplysninger hos Horsens Fjernvarmeværks projektleder Søren Laursen på telefon 61 14 10 92 eller mail ssl@fjho.dk.

  • Tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det forsyningsselskab, der står for dækningen af området. Du skal selv søge oplysning om, hvem udbyderen er.

  • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.

  • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.

  • Samtlige stikledninger på grunden.

  • Vandstik fra målerbrønd til hus.

Der henvises til Horsens Kommunes hjemmeside for yderligere information.

 

 

Salgsinformation

www.byggegrunde.horsens.dk kan du læse mere om hvilke grunde der er til salg hos Horsens Kommune. Grundene bliver solgt på de almindelige vilkår for grundsalg – de sælges med byggepligt og uden ret til videresalg. Grundene kan købes hos EDC eller direkte ved Horsens Kommune.

Hos EDC Projekt tilbyder vi møder med gennemgang af ledige grunde, hjælp til køb af grundene, info om byggemodning, handelsvilkår samt rådgivning omkring jordbundsforhold og eventuel indhentning af tilbud hos byggefirmaer. Vi kan også være behjælpelige med vejledning om, hvilke forhold man skal være opmærksomme på.

Kontakt os for en uforpligtende snak på tlf. 75 62 23 00 eller pr. mail edcprojekt@edc.dk